LỊCH SINH HOẠT TẠI NIỆM PHẬT ĐƯỜNG


(Suốt năm Quý Tỵ cho đến đầu năm Giáp Ngọ)

- Chủ nhật 10.01.2013 (1.1 Quý Tỵ), 19.00-21.00, Tết Nguyên Đán, vía Phật Di Lặc, mở cửa từ 14.00 đến 21.00, 16.00 lễ cầu an

- Chủ nhật 24.02.13 (15.1 Q/Tỵ), 17.00 đến 21.00,Thượng Nguyên, lễ cầu an giải hạn

- Thứ ba 12.03.13 (1.2 Q/Tỵ), 19.00-21.00, nghi thức sám hối

- Thứ ba 26.03.13 (15.2 Q/Tỵ), vía Quán Thế Âm Bồ Tát, Phẩm Phổ Môn

- Thứ tư 10.04.13 (1.3 Q/Tỵ), 19.00-21.00, cầu siêu

- Thứ tư 24.04.13 (15.3 Q/Tỵ), 19.00-21.00, cầu an

- Thứ sáu 10.05.13 (1.4 Q/Tỵ), 19.00-21.00, nghi thức sám hối, bàn về lễ Phật Đản

- Thứ sáu 24.05.13 (15.4 Q/Tỵ), 19.00-21.00, Đại Lễ Phật Đản  

- Thứ bảy 08.06.13 (1.5 Q/Tỵ), 19.00-21.00, nghi thức sám hối. 

- Thứ bảy 22.06.13 (15.5 Q/Tỵ), 19.00-21.00, tụng kinh Tịnh Độ

- Thứ hai 08.07.13 (1.6 Q/Tỵ), 19.00-21.00, nghi thức sám hối    

- Thứ hai 22.07.13 (15.6 Q/Tỵ), 19.00-21.00, vía Quán Thế Âm, tụng Phẩm Phổ Môn

- Thứ tư 07.08.13 (1.7 Q/Tỵ), 19.00-21.00, nghi thức sám hối, bàn về lễ Vu Lan

- Thứ tư 21.08.13 (15.7 Q/Tỵ), 19.00-21.00, Đại Lễ Vu Lan

- Thứ năm 05.09.13 (1.8 Q/Tỵ), 19.00-21.00, tụng kinh Tịnh Độ

- Thứ năm 19.09.13 (15.8 Q/Tỵ), 19.00-21.00, cầu an, Tết Trung Thu

- Thứ bảy 05.10.13 (1.9 Q/Tỵ), 19.00-21.00, nghi thức sám hối

- Thứ bảy 19.10.13 (15.9 Q/Tỵ), 19.00-21.00, vía Quán Thế Âm, tụng Phẩm Phổ Môn

- Chủ nhật 03.11.13 (1.10 Q/Tỵ), 19.00-21.00, vía Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư

- Chủ nhật 17.11.13 (15.10 Q/Tỵ), 19.00-21.00, nghi thức sám hối

- Thứ ba.03.12 .13 (1.11 Q/Tỵ), 19.00-21.00, cầu an

- Thứ ba 17.12.13 (15.11 Q/Tỵ), 19.00-21.00, vía Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà

- Thứ tư 01.01.2014 (1.12 Q/Tỵ), 18.00-21.00, vía Phật Thích Ca thành đạo & Họp mặt mừng Tết Dương lịch, mừng Năm Mới 2014.

- Thứ tư 15.01.14  (15.12 Q/Tỵ), 19.00-21.00, sám hối, bàn Tết Nguyên Đán

- Thứ sáu 31.01.2014 (1.1 Giáp Ngọ), 19.00-21.00, Tết Nguyên Đán, vía Phật Di Lặc, mở cửa từ 14.00 đến 21.00, 16.00 cầu an

 

CHÚ Ý:  Hằng tháng vào một chiều chủ nhật Bố tát Bồ Tát giới dành riêng cho các đạo hữu đã thọ trì Bồ Tát giới và có buổi tu tập riêng cho các đạo hữu đã thọ trì pháp Ngondro (Mật tông). Hai cuộc này sẽ tổ chức cùng một ngày, nhưng khác giờ (sẽ định rõ và báo sau).

 


 

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

                                      

Hội PG Thảo Đường

  •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

  • Đọc tiếp  

Hình ảnh sinh hoạt

  Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

Bấm để xem ảnh  

 

Tôn ảnh Phật ngọc

 

 

   Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

Đọc tiếp  

 

Các trang web liên kết